Etusivu

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin kuntajakoselvitys

Valtiovarainministeriö on määrännyt kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Samalla ministeriö on asettanut kuntajakoselvittäjiksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän ja maakuntaneuvos Timo Säkkisen.

Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi kunnaksi.

Valtuustojen päätettäväksi asia menee 28.9.2015.

Ajankohtaista

Valtuustojen 28.9.2015 päätöksen mukaisesti Kuopio, Siilinjärvi ja Suonenjoki hylkäsivät kuntajakoselvittäjien tekemän kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisehdotuksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen.

Kuntalaisillat

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin yhdistymisesitys on valmistunut. Yhdistymisesityksen esittelyyn liittyvät kuntalaistilaisuudet järjestetään:
- maanantaina 4.5.2015 klo 18, Siilinjärvi,  Ahmon koulukeskuksen auditorio, Ahmontie 1
- keskiviikkona 6.5.2015 klo 18, Kuopio , valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42
- torstaina 7.5.2015 klo 18, Suonenjoki, Lintharjun koulun ruokasali, Koulukatu 21

Siilinjärven, Suonenjoen ja Kuopion valtuustojen yhteiskokous

Siilinjärven, Suonenjoen ja Kuopion valtuustojen yhteisessä kokouksessa 28.4.2015 esiteltiin kuntajakoselvittäjien laatima yhdistymissopimus.

Kuopion kaupunginhallituksen 27.4.2015 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen esitti, että osapuolet jatkaisivat yhteisesti neuvotteluja yhdistymissopimuksen sisällön kehittämiseksi vastaamaan osapuolten näkemyksiä. Kuntajakoselvittäjien laatima esitys yhdistymissopimukseksi on esitys, jossa on nostettu asioita esille kuntajakoselvittävien näkökulmasta. Yhdistymissopimus sisältää asioita ja asiakokonaisuuksia, joista Siilinjärven, Kuopion ja Suonenjoen poliittisten päättäjien olisi perusteltua käydä vielä tarkempia yhteisiä neuvotteluja kuntien välisten hyötyjen ja mahdollisuuksien löytämiseksi.

Valtuustoseminaarissa 28.4.2015 käydyissä puheenvuoroissa sekä Suonenjoki että Siilinjärvi ilmoittivat, ettei heillä ole tahtoa jatkaa sopimusneuvotteluja. Molemmat kaupungit esittivät yhdistymisen sijaan yhteistyön tiivistämistä.

Lopullisen päätöksen kuntajakoselvityksestä tekevät kunkin kunnan valtuustot. Valtuustojen päätettäväksi asia menee 28.9.2015.

---

Kuntajakoselvittäjät ehdottavat kolmen kunnan liitosta

Kuntajakoselvittäjät ehdottavat kuntien valtuustoille, että Siilinjärven kunta ja Suonenjoen kaupunki liittyvät Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 ja niistä muodostetaan uusi Kuopion kaupunki. Kolmen kunnan liitos takaa nykyistä kuntarakennetta oleellisesti paremmat mahdollisuudet huolehtia alueen asukkaiden toimeentulosta, elinympäristöstä sekä kuntien vastuulla olevista palveluista ja kehittää niitä.

Valtiovarainministeriö on määrännyt kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Kuntajakoselvittäjiksi nimettiin Eero Laesterä ja Timo Säkkinen.

Kuntajakoselvitysprosessi alkoi elokuussa 2014 ja selvitystyö on jatkunut tammikuulle 2015. Selvitystyötä valmistelevien työryhmien tulokset on käsitelty poliittisessa ohjausryhmässä 1.12.2014. Raportit ovat nähtävissä verkkosivuilla http://siilinjarvi.suonenjoki.kuopio.fi/. Kuntajakoselvittäjät ovat esittäneet oman näkemyksensä selvitystyöstä poliittiselle ohjausryhmälle 16.2.2015.

Kuntajakoselvittäjien mielestä kuntien kesken tehty yhteistyö on jo nyt niin laajaa ja monipuolista, ettei sen tiivistämisellä ole saavutettavissa olevaa lisähyötyä. Kuntajakoselvittäjät ehdottavat kuntien valtuustoille, että Siilinjärven kunta ja Suonenjoen kaupunki liittyvät Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 ja niistä muodostetaan uusi Kuopion kaupunki.

Perusteet esitykselle löytyvät toiminnallisista, taloudellisista ja strategisista näkökohdista. Toiminnallisten perusteiden osalta tämä tarkoittaa palveluverkoston järkiperäistämistä. Talouden osalta kunnilla on pysyvä haaste, joskin Kuopio ja Siilinjärvi ovat taloudeltaan terveellä pohjalla. Strateginen näkökulma merkitsee koko alueen elinvoiman ja kasvun varmistamista siten, että Kuopio vahvistaa edelleen asemiaan suurimpien kaupunkien joukossa Suomessa.

Tiedotustilaisuudessa 16.2.2015 jaettu materiaali (kuntajakoselvittäjien ehdotus sekä ehdotusta koskeva diasarja) ovat kohdassa "Materiaalit"

Lisätietoja antavat:

Timo A Säkkinen, maakuntaneuvos, kuntajakoselvittäjä
timo.sakkinen (at) suomussalmi.net
Puh. 044 777 3333

Eero Laesterä, HT, kuntajakoselvittäjä
eero (at) perlacon.fi
Puh. 0400 735 772

---

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin kuntajakoselvitys on alkanut

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin kuntajakoselvitysprosessi alkoi 11.8.2014 Kuopiossa, kun poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa nimettiin selvitystyön ohjausryhmä ja johtoryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi ja varapuheenjohtajiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen Siilinjärveltä sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pentti Huuskonen Suonenjoelta.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen. Johtoryhmän varapuheenjohtajina ovat Kuopion ja Suonenjoen kaupunginhallitusten puheenjohtajat Pekka Kantanen ja Erkki Paukkunen. 

Kokouksessa sovittiin myös muista selvitystyössä tarvittavista valmisteluryhmistä, jotka ovat:
- Demokratia ja osallistuminen
- Hallinto ja talous, sisältäen tukipalvelut
- Elinvoima ja maankäyttö
- Tekniset palvelut ja ympäristö
- Sivistys ja vapaa-aika
- Perusturva
- Henkilöstö